2021
  • Байгалийн усалгаатай, химийн бордоогүй 30000тн Талын Монгол Хүүхдийн гоймонгийн экспортын захиалга баталгаажлаа.
  • УБ хот дахь “Үйлдвэрлэлийн чөлөөт бүс” бүтээн байгуулалт эхэллээ.
2022
  • Талын Монгол гоймонггийн үйлдвэрлэлээр Хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүн Хятадын зах зээлд гарна.
  • Экспортын экосистемийн төслийг үргэлжлүүлж 10,000м2 (+100C) - (+120C) ердийн, 2,000м2 (-350C) - (-450C) гүн хөлдөөх, 6,000м2 (00C) - (-50C) хөргүүр, 2,000м2 (-150C) - (-180C) хөлдөөх гэсэн 4 төрлийн нийт 20,000м2 агуулах бүхий төвлөрсөн “Экспорт хаус”-ыг бий болгоно.
2023
  • Олон улсын зах зээлд нэг цонхны бодлогоор гаргана.
  • Талын Монголын төвлөрсөн худалдааны төв байгуулна.
  • Нэгдсэн ERP төсөл (Шинэчлэл)
2024
  • IPO хийж, нээлттэй компани болно.
2025
  • The company will become a brand owner, developer and investor