Чанарын бодлого

Чадварлаг, шинийг санаачлагч, бүтээлч хамт олны хүчээр хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагыг дээд зэргээр хангасан бүтээгдэхүүнийг орчин үеийн дэвшилтэт технологиор үйлдвэрлэх замаар бид дотоодын хүнсний зах зээлд тэргүүлэх байр сууриа бэхжүүлж, гадаад зах зээлд өөрийн брэндээ таниулах болно

Хүнсний аюулгүй байдлын бодлого

Бид хүнс үйлдвэрлэлийн бүхий л хэлхээнд олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомж, стандартуудыг мөрдөж, шат дамжлага бүртээ чадварлаг мэргэшсэн ажилтанаар урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хэвшүүлэн, орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг ашиглан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ажиллана.

Байгаль орчны бодлого

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, үндэсний болон олон улсын стандартыг мөрдөж, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай тоног төхөөрөмж, арга ажиллагааг нэвтрүүлэн, орчны бохирдол, хог хаягдлыг бууруулах, эрчим хүч, уур, усны хэрэглээг хэмнэж байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулахыг эрхэмлэн ажиллана.

ГРИЙН ГРУПП ХХК-ИЙН ХАБЭА-Н БОДЛОГО

Грийн групп ХХК нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг чандлан баримталж үйлдвэрлэл, борлуулалт, гэрээт гүйцэтгэгч, зочид нь ХАБЭА-г нэн тэргүүнд тавьж, осол эндэгдэлгүй, аюул эрсдэлгүй ажлын байрыг бий болгож тасралтгүй сайжруулахын зэрэгцээ аюултай тохиолдолгүй, аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд дотоод болон гадаад сөрөг хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлж, болзошгүй аюулыг тодорхойлж, эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийг хянах зан үйлийг төлөвшүүлж, хэвшүүлэн ажиллана.

ISO 9001

Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001

Байгаль орчны чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 22000

Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо