Олон улсад амжилттай хэрэгжиж буй экспортын “Нэг цонхны бодлого”- ыг Монголд хэрэгжих эхлэлийг нь “Грийн Групп” тавьж байна. Монгол Улс яагаад энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ?