М. Сүхбаатар

М. Сүхбаатар

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
Л.Мягмаржав

Л.Мягмаржав

Стратеги төлөвлөлтийн газрын захирал
О.Үнэнбат

О.Үнэнбат

Маркетингийн газрын захирал
Б.Эрболд

Б.Эрболд

Бизнес хөгжлийн газрын захирал
Г.Урантуяа

Г.Урантуяа

Үйлдвэр технологийн газрын захирал
Б.Алтангэрэл

Б.Алтангэрэл

“Грийн Групп“-ийн гүйцэтгэх захирал
Ш.Амгалан

Ш.Амгалан

“Грийн Катеринг” компанийн гүйцэтгэх захирал
Н.Дэлгэрмаа

Н.Дэлгэрмаа

Үйл ажиллагааны газрын захирал
Т.Буянхишиг

Т.Буянхишиг

Санхүү бүртгэлийн газрын захирал
Д.Ариунтунгалаг

Д.Ариунтунгалаг

Эрсдлийн менежментийн газрын захирал
И.Мөнхзул

И.Мөнхзул

Худалдан авалтын газрын захирал
О.Бадамханд

О.Бадамханд

Хүний нөөцийн газрын
захирал
М.Чулуунцэцэг

М.Чулуунцэцэг

Борлуулалтын газрын
захирал