T-Agent

T-Agent

Технологийн салбарын үсрэнгүй хөгжил нь компаниудад дижитал талбарт дэд бүтцээ нэгтгэн зардлаа бууруулах, хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнээ хамтдаа шийдэх боломжийг ТАЛЫН МОНГОЛ  ОНЛАЙН БОЛОН ОФФЛАЙН ДЭЛГҮҮР олгож байна. Худалдааны мэргэшсэн баг таны бүтээгдэхүүнийг жигд үнэ, өрөлт, урамшуулал, маркетингийн бодлогоор ханган ажиллаж хэрэглэгчид хүргэнэ.

Алсын хараа: Зохистой эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах ухаалаг шийдлээр түүчээлж, Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан ГРИЙН ЭКО-СИСТЕМ- ийг бий болгохоор ажиллаж байна.

Үнэт зүйлс: Хэрэглэгч, бизнесийн түншүүд, мэргэшсэн зөвлөх багын тогтвортой, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа.