Салбар Албан тушаал Process Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Санхүү Дотоод хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Гүйцэтгэх удирдлага ИТА ҮЙЛДВЭР ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
1 2 3
2020-12-28 2021-01-15

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет