GreenGroup logo

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Department Position Process Open date Close date
Санхүү Ерөнхий нягтлан бодогч
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Санхүү Авлага хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Санхүү Дотоод хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет