GreenGroup logo

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Department Position Process Open date Close date
Маркетинг Байгаль орчинд ээлтэй Грийн групп
1 2 3
Маркетинг Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер
1 2 3
2021-01-11 2021-02-11

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет