Салбар Албан тушаал Process Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Гүйцэтгэх удирдлага ИТА ҮЙЛДВЭР ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
1 2 3
2020-12-28 2021-01-15

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет