GreenGroup logo

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Department Position Process Open date Close date
Санхүү Авлага хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Санхүү Дотоод хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР
1 2 3
2020-08-28 2020-09-15
БОРЛУУЛТЫН МЕНЕЖЕР/БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ
1 2 3
2020-08-25 2020-09-15

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет