GreenGroup logo

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Department Position Process Open date Close date
Маркетинг Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер
1 2 3
2021-01-11 2021-02-11
худалдан авалт Борлуулалтын албаны дарга/Орон нутаг хариуцсан/
1 2 3
2021-01-11 2021-02-11
худалдан авалт Сектор менежер
1 2 3
2021-01-11 2021-02-11
ИТА Барилгын ерөнхий инженер /1/
1 2 3
2021-01-09 2021-02-09
худалдан авалт Импорт менежер/англи хэлтэй-1, орос хэлтэй-1, хятад хэлтэй-1/
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Хүний нөөц Хүний нөөцийн менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
ИТА Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер/инженер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-08
Санхүү Ерөнхий нягтлан бодогч
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Санхүү Авлага хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01
Санхүү Дотоод хяналтын менежер
1 2 3
2021-01-08 2021-02-01

Ажлын байрны мэдээлэл тогтмол авах

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет