Бид хоорондоо харилцан уялдаа бүхий үйл ажиллагаатай, зах зээлийн нэгдмэл системийг нэвтрүүлэн ажилладаг. 

Энэхүү систем нь дараах байдлаар угсрагдана: 

    1.Үйлдвэрлэгч (Грийн индастри) 

    2.Агуулах (Грийн дистрибюшн) 

    3.Худалдааны нэгдсэн систем (Tалын Монгол онлайн оффлайн дэлгүүр/ 

    4. Ачаа тээвэр (“Шийдэл” аппликэйшн) 

    5.Санхүүгийн үйлчилгээ (т-финанс) 

    6. Хэрэглэгч.

Харин үйл ажиллагааны зарчим нь дараах байдлаар томьёологджээ. Үйлдвэрлэгчээс гарсан бүтээгдэхүүн Грийн дистрибюшнээр (агуулахаар) дамжин тээврийн Шийдэл Апп-аар түгээгдэн "Tалын Монгол" дэлгүүрийн системд нэвтэрнэ. Хэрэв санхүүгийн үйлчилгээ шаардлагатай бол Санхүүгийн T-Финанс Аппликейшнаар холбогдсоноор цогц үйлчилгээ болж хэрэглэгчийн гар дээр очно. Энэ бол Грийн группийн технологийн хөгжил, инновацийг тогтмол судлан үйл ажиллагаандаа суурьшуулж чаддагийн нэгэн жишээ болно.

" />
GreenGroup logo
Грийн Эко-Систем танилцуулга

Грийн Эко-Систем танилцуулга

Бид хоорондоо харилцан уялдаа бүхий үйл ажиллагаатай, зах зээлийн нэгдмэл системийг нэвтрүүлэн ажилладаг. 

Энэхүү систем нь дараах байдлаар угсрагдана: 

    1.Үйлдвэрлэгч (Грийн индастри) 

    2.Агуулах (Грийн дистрибюшн) 

    3.Худалдааны нэгдсэн систем (Tалын Монгол онлайн оффлайн дэлгүүр/ 

    4. Ачаа тээвэр (“Шийдэл” аппликэйшн) 

    5.Санхүүгийн үйлчилгээ (т-финанс) 

    6. Хэрэглэгч.

Харин үйл ажиллагааны зарчим нь дараах байдлаар томьёологджээ. Үйлдвэрлэгчээс гарсан бүтээгдэхүүн Грийн дистрибюшнээр (агуулахаар) дамжин тээврийн Шийдэл Апп-аар түгээгдэн "Tалын Монгол" дэлгүүрийн системд нэвтэрнэ. Хэрэв санхүүгийн үйлчилгээ шаардлагатай бол Санхүүгийн T-Финанс Аппликейшнаар холбогдсоноор цогц үйлчилгээ болж хэрэглэгчийн гар дээр очно. Энэ бол Грийн группийн технологийн хөгжил, инновацийг тогтмол судлан үйл ажиллагаандаа суурьшуулж чаддагийн нэгэн жишээ болно.