Грийн Фактори компани нь махыг хөлдөөхгүйгээр шинэ байдлыг нь хадгалах болон хөлдүүгээр савлах технологи, мөн дулааны аргаар хагас боловсруулах технологуудыг ашиглан мах махан бүтээгдэхүүнийг ангилж боловсруулах үйлдвэр юм.

Үйлдвэрийн хүчин чадал

Талын Монгол брэнд

Түүхий эдийн гарал үүсэл нь ил тод харагдах бэлчээрийн малын мах болон эх орны хөрсөнд ургасан жимс жимсгэнэ, сүү зэрэг шавхагдашгүй нөөцийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулан эрүүл органик хүнс үйлдвэрлэж байна.

Төслийн эхний шатанд мах махан бүтээгдэхүүний зах зээлд манлайлах, монгол малын мах, нүүдэлчний таашаалт амтыг шингээсэн олон улсын стандартын бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаадын хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой. Өнөөдөр бид монгол хөрсөнд ургасан таана, хөмүүл, цулхир, гогод, мангир, агь зэрэг шим тэжээлт ургамал, өвсөөр тэжээгдэж, булаг шанднаас ундаалсан малын махыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлдвэрт олон улсын мах ангилах дэвшилтэт технологи, стандартын дагуу үйлдвэрлэж байна.

Талын Монгол брэнд нь малаа чипжүүлэн малчины хотноос үйлдвэрлэлээр дамжин хэрэглэгчийн гарт хүрэх бүх үе шат дамжлагыг коджуулсан махны эрүүл ахуй, чанар стандартыг удирдах нөхцөл байдал бүрэн хангагдаж байгаа юм. Ингэснээр хэрэглэгч гар утасны аппилекшн ашиглан авахыг хүссэн малаа, малчны хотноос орчин үеийн үйлдвэрлэлийн техник технологийг ашиглан уламжлалт монгол аргаар жижиглэн авах боломжтой.

 Талын монгол брэндийг худалдаж авах 5 шалтгаан

1. Монгол орны эрүүл хөрсөнд ургасан жимс, буудайн гаралтай хүнс болон бэлчээрийн малын мах, сүүн бүтээгдэхүүн зэрэг шавхагдашгүй нөөцийг байгалийн шимт бодисыг нь алдагдуулахгүйгээр боловсруулсан органик хүнс,

2. Монгол орны эрүүл хөрсөнд ургасан таана, хөмүүл, цулхир, гоёо, мангир, агь зэрэг шим тэжээл сайтай ургамал ногоо өвсөөр тэжээгдсэн, тунгалаг ус, булаг шандаар ундаалсан, байгалийн бэлчээрт идээшсэн малын махыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлдвэрт олон улсын мах ангилах дэвшилтэт технологи, стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн,

3. Махны шинэ байдлыг хадгалах нойтноор, хөлдүүгээр савлах технологи болон дулааны аргаар хагас боловсруулах үйлдвэр.  

4. Мах боловсруулах хоногт 20тонн, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хоногт 10 тонн, бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах 2500 тонн агуулахын хүчин чадалтай олон улсын стандартад нийцсэн үйлдвэртэй,

5. Дотоодын итгэмжлэгдсэн лаборатори ISO17025, чанарын удирдлагын ISO9001, хүнсний аюулгүй байдлын ISO22000, хяналтын эгзэгтэй цэгийн удирдлагын НАССР стандартуудаар баталгаажсан.

                                                               

" />
GreenGroup logo
Грийн фактори

Грийн фактори


Грийн Фактори компани нь махыг хөлдөөхгүйгээр шинэ байдлыг нь хадгалах болон хөлдүүгээр савлах технологи, мөн дулааны аргаар хагас боловсруулах технологуудыг ашиглан мах махан бүтээгдэхүүнийг ангилж боловсруулах үйлдвэр юм.

Үйлдвэрийн хүчин чадал

  • Хоногт 20 тонн ангилсан мах
  • Хоногт 10 тонн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
  • Бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах 2500 тонн хүчин чадалтай агуулах
  • Нийт 1500 м2 талбайтай, орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий 700 тонн хөргөх агуулах

Талын Монгол брэнд

Түүхий эдийн гарал үүсэл нь ил тод харагдах бэлчээрийн малын мах болон эх орны хөрсөнд ургасан жимс жимсгэнэ, сүү зэрэг шавхагдашгүй нөөцийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулан эрүүл органик хүнс үйлдвэрлэж байна.

Төслийн эхний шатанд мах махан бүтээгдэхүүний зах зээлд манлайлах, монгол малын мах, нүүдэлчний таашаалт амтыг шингээсэн олон улсын стандартын бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаадын хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой. Өнөөдөр бид монгол хөрсөнд ургасан таана, хөмүүл, цулхир, гогод, мангир, агь зэрэг шим тэжээлт ургамал, өвсөөр тэжээгдэж, булаг шанднаас ундаалсан малын махыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлдвэрт олон улсын мах ангилах дэвшилтэт технологи, стандартын дагуу үйлдвэрлэж байна.

Талын Монгол брэнд нь малаа чипжүүлэн малчины хотноос үйлдвэрлэлээр дамжин хэрэглэгчийн гарт хүрэх бүх үе шат дамжлагыг коджуулсан махны эрүүл ахуй, чанар стандартыг удирдах нөхцөл байдал бүрэн хангагдаж байгаа юм. Ингэснээр хэрэглэгч гар утасны аппилекшн ашиглан авахыг хүссэн малаа, малчны хотноос орчин үеийн үйлдвэрлэлийн техник технологийг ашиглан уламжлалт монгол аргаар жижиглэн авах боломжтой.

 Талын монгол брэндийг худалдаж авах 5 шалтгаан

1. Монгол орны эрүүл хөрсөнд ургасан жимс, буудайн гаралтай хүнс болон бэлчээрийн малын мах, сүүн бүтээгдэхүүн зэрэг шавхагдашгүй нөөцийг байгалийн шимт бодисыг нь алдагдуулахгүйгээр боловсруулсан органик хүнс,

2. Монгол орны эрүүл хөрсөнд ургасан таана, хөмүүл, цулхир, гоёо, мангир, агь зэрэг шим тэжээл сайтай ургамал ногоо өвсөөр тэжээгдсэн, тунгалаг ус, булаг шандаар ундаалсан, байгалийн бэлчээрт идээшсэн малын махыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлдвэрт олон улсын мах ангилах дэвшилтэт технологи, стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн,

3. Махны шинэ байдлыг хадгалах нойтноор, хөлдүүгээр савлах технологи болон дулааны аргаар хагас боловсруулах үйлдвэр.  

4. Мах боловсруулах хоногт 20тонн, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хоногт 10 тонн, бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах 2500 тонн агуулахын хүчин чадалтай олон улсын стандартад нийцсэн үйлдвэртэй,

5. Дотоодын итгэмжлэгдсэн лаборатори ISO17025, чанарын удирдлагын ISO9001, хүнсний аюулгүй байдлын ISO22000, хяналтын эгзэгтэй цэгийн удирдлагын НАССР стандартуудаар баталгаажсан.